Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen STO regio Oldenzaal

De projecten die het Twents Carmel College uitvoert in het kader van Sterk Techniek Onderwijs voor de regio Oldenzaal, voldoen aan vastgestelde doelstellingen:

Verhogen van de instroom in het techn(olog)isch vmbo

 • Technologieprogramma voor groep 7 en 8 primair onderwijs realiseren
 • Reëlere beeldvorming techniek creëren in de onderbouw praktijkonderwijs/vmbo
 • Een bedrijf en/ of bedrijfsvakschool bezoeken voor onder- en bovenbouw vmbo

Versterken van de kwaliteit van het techn(olog)isch vmbo

 • Technologiecentrum realiseren voor leerlingen, bedrijven en overheid
 • Aansluiting cursusaanbod Praktijkonderwijs op de profielen van het vmbo en het bedrijfsleven
  • Keuzevak uit beroepsprofiel vmbo uitgevoerd in bedrijf/bedrijfsvakschool
 • Gezamenlijke technische onderwijsopdracht vmbo-mbo
 • Leerling in de Gemengd Theoretische Leerlijn (GTL) kiest een technisch profiel
 • Een technologische leerlijn opzetten in het vmbo-toptraject

Verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van docenten en begeleiders

 • Pool van hybride instructeurs en docenten creëren.
 • Nascholing instructeurs en docenten
 • Professionaliseren en samen leren voor instructeurs en docenten

Ondersteunend t.b.v. doelstelling 1 t/m 3

 • Netwerkbureau technisch onderwijs