Sterk Techniek Onderwijs

stevige impuls voor vmbo

De rol van techniek in onze maatschappij groeit met sprongen. Daardoor biedt de technieksector steeds meer werk. Tegelijkertijd is de instroom van jong talent in de technieksector niet op peil. En ook het aantal techniekdocenten daalt. De overheid pakt deze mismatch aan met het subsidieprogramma Sterk Techniek Onderwijs. Ook de regio Twente ontvangt hieruit subsidie in de periode 2020 – 2023. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

De regio Twente is een sterke ‘mbo-economie’. De reden? De historische achtergrond in de maakindustrie. Van bouw- en metaal- tot procesindustrie. Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Dus ligt er voor het technisch vmbo een pittige uitdaging om het technisch vmbo-onderwijs in Twente aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen in de techniek. Het subsidieprogramma Sterk Techniek Onderwijs geeft hier vier jaar lang een stevige impuls aan.

Maar liefst 19 vmbo-scholen in de regio Twente werken samen                                                                            
De focus van Sterk Techniek Onderwijs ligt op de driehoek vmbo – technisch bedrijfsleven - lokale overheid. Maar liefst 19 vmbo-scholen in de regio Twente kozen er bewust voor om intensief met elkaar samen te werken met subsidie van Sterk Techniek Onderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs evenals ROC van Twente haken aan. We bouwen hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Zo pakken wij 12 thema’s die voor iedereen van belang zijn regionaal op. Van instroombevordering en de werving van hybride professionals tot en met de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen po-vo-mbo. Terwijl tegelijkertijd de 5 subregio’s hun eigen accenten kunnen blijven zetten. Deze 5 subregio’s binnen de Regio Twente zijn Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo.