Projecten

Projecten

De projecten die het Twents Carmel College uitvoert in het kader van Sterk Techniek Onderwijs voor de regio Oldenzaal, zijn verdeeld over de drie doelstellingen als volgt:

Doelstelling 1 – Verhogen van de instroom in het techn(olog)isch vmbo

1.            Technologieprogramma voor groep 7 en 8 primair onderwijs realiseren

2.            Reëlere beeldvorming techniek creëren in de onderbouw praktijkonderwijs/vmbo

3.            Een bedrijf en/ of bedrijfsvakschool bezoeken voor onder- en bovenbouw vmbo

Doelstelling  2 – Versterken van de kwaliteit van het techn(olog)isch vmbo

4.            Technologiecentrum realiseren voor leerlingen, bedrijven en overheid

5a.         Aansluiting cursusaanbod Praktijkonderwijs op de profielen van het vmbo en het bedrijfsleven

5b.         Keuzevak uit beroepsprofiel vmbo uitgevoerd in bedrijf/bedrijfsvakschool

6.            Gezamenlijke technische onderwijsopdracht vmbo-mbo

7.            Leerling in de Gemengd Theoretische Leerlijn (GTL) kiest een technisch profiel

8.            Een technologische leerlijn opzetten in het vmbo-toptraject

Doelstelling 3 – Verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van docenten en begeleiders

9.            Pool van hybride instructeurs en docenten creëren.

10.         Nascholing instructeurs en docenten

11.         Professionaliseren en samen leren voor instructeurs en docenten

Ondersteunend t.b.v. doelstelling 1 t/m 3

12. Netwerkbureau technisch onderwijs